• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

  • Advertisements

Đoàn Nam Vương: Cơm Hàng, Cháo Chợ, Vợ Mười Phương

Trân trọng nhắc lại: ta có thể nói một cách vơ đũa cả nắm mà không sợ bị ai kiện cáo lôi thôi là: bao nhiêu người đàn bà đẹp trong Thiên Long — đàn bà xấu không kể — đều là nhân tình, nhân bánh của Nam Vương Đoàn Chính Thuần. “Người đẹp” đây là những nàng Sồn Sồn Ba Bó, Bốn Bó. Chỉ có hai bà già giết giặc Sáu Bó Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy là không có liên hệ tình ái gì với Đoàn Chính Thuần Vua Playboy..

Và đây là danh sách – có thể còn thiếu sót – những người đàn bà đẹp, đa tình chết mê, chết mệt vì Đoàn Nam Vương. Không những chỉ chết mê, chết mệt mà thôi, tuyệt đại đa số các nàng còn có con với Héng nữa. Xin kể theo thứ tự thời gian và hệ thống giai nhân:

– Bà mẹ Mộc Uyển Thanh. Bà này dường như không có tên trong Thiên Long. Người đọc chỉ biết Mộc Uyển Thanh là con gái Đoàn Chính Thuần, anh em cùng cha khác mẹ với Đoàn Dự.

– Em Chung Linh, trên khai sinh là con Ông Chung Vạn Cừu ở Cổ Mộ nhưng trên thực tế rất có thể cũng là con gái Đoàn Chính Thuần.

– Vương phu nhân, bà mẹ Vương Ngọc Yến. Phu nhân vì hận Đoàn Chính Thuần – quá yêu nên hận – trở thành “giận cá chém thớt”. Phu nhân thành lập một Trại Trừng Giới ở Cô Tô Đảo, cho Bình Má Má làm Quản Đốc, huấn luyện một số em , những em đau khổ vì chồng có vợ bé trẻ đẹp, tình tứ hơn mình, thành Nữ Biệt Kích chuyên đi bắt cóc những anh hai, ba vợ về trại trừng phạt mút chỉ cà tha không ngày ân xá.

– Nguyễn Tinh Trúc, Chủ nhân Tử Trúc Lâm, mẹ của A Châu, A Tử.

– Mã phu nhân Sương Phụ Đa Tình. Người đẹp này không có con.

Như vậy ta thấy còn người đẹp Thiên Long nào thoát khỏi, ở ngoài vòng tay phong tình của Đoàn Nam Vương? Có thể nói tất cả những nàng Thiên Long Ba Bó, Ba Bó Rưỡi, Bốn Bó đều là tình nhân của Đoàn Nam Vương, Tất cả những nàng Mười Lăm, Mười Sáu, Mười Bẩy, Mười Tám Que đều là con gái của Đoàn Chính Thuần.

Đoàn Chính Thuần là nhân vật phong tình thoải mái nhất Thiên Long. Đương sự mù tịt về hai bí kíp võ công gia bảo của dòng họ Đoàn: Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm. Suốt một đời Đoàn Chính Thuần không luyện võ công ở võ đường mà chỉ luyện võ công ở trên giường với đàn bà đẹp. Công lực nào còn để mà luyện Lục Mạch Thần Kiếm với Nhất Dương Chỉ. Văn ôn, võ luyện. Ôn luyện tử công phu mỗi ngày năm, bẩy giờ còn chưa ăn ai. Nói gì đến chuyện không ôn luyện mà đòi đánh thắng được thiên hạ. Đoàn Chính Thuần không khá về võ chân, võ tay nhưng ta phải nhận về Võ Miệng đương sự là tay cự phách. Khi bị Mã phu nhân cho uống Nhuyễn Cân Tán mất hết công lực, bị Phu nhân cắn thịt chẩy máu rồi cầm dao dọa cắt gân, cắt tiết, Đoàn Nam Vương vẫn phong tình:

– Em muốn giết anh, em cứ giết. Anh vui vẻ chết dưới tay em…

Và Vua đọc Thơ:

– Mẫu đơn hoa hạ tử
Tố quỉ dã phong lưu.

Dịch nghĩa với sự không bảo đảm trúng trật:

– Chết dưới hoa mẫu đơn
Làm ma cũng phong lưu..

Quân tử Tầu thường ví hoa mẫu đơn với đàn bà đẹp. Người viết không biết tại sao, hoa mẫu đơn một chùm bằng cái chén, mầu đỏ có cái gì giống với người đàn bà? Xin để tồn nghi.

Đoàn Chính Thuần vợ nọ, con kia bừa bãi, Tình ái thoải mái với vợ người khác. Cuối đời Vương bị đòn quả báo: Trong khi Vương đi ân ái với vợ người ta bà vợ Vương trả thù Vương bằng cách ái ân với người đàn ông khác. Trước khi chết Vương mới được biết Đoàn Dự, chàng trai anh tuấn mà Vương vẫn tưởng là con Vương, là con của người khác.

Những năm 1970, mắt tôi còn sáng, tóc tôi chưa trắng lắm, khi đọc những trang Kim Dung tả Bà Vương Hậu nói cho Đoàn Dự, con trai bà, biết chàng không phải là con Đoàn Nam Vương, chàng với Vương Ngọc Yến không phải là anh em cùng cha, khác mẹ và chàng có thể vợ chồng với Vương Ngọc Yến, tôi bùi ngùi rút ra được bài Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Đồng Ấu: Đừng làm vợ người khác để vợ mình không bị người khác làm. Các anh chuyên làm vợ người khác cứ tưởng bở: chính vợ các anh lại bị người khác làm tơi bời hoa lá.

Nhưng đó là bài học năm 1970 – Từ đó đến nay đã hai mươi nhăm mùa hoa nở, hoa tàn ở Động Hoa Vàng, bưóm bay, bướm lượn ở Hồ Điệp Cốc của Hồ Điệp Cốc tiên sinh – Năm nay, Tháng Giêng 1996, Trận Bão Tuyết Đầu Năm đến Virginia – Tuyết trắng trời, trắng đất – tôi bẩy ngày, bẩy đêm ở kín trong phòng không bước nửa bước ra khỏi nhà, ngồi gõ máy chữ viết những giòng vô thưởng, vô phạt bình luận vẩn vương những nhân vật tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ Kim Dung, tôi có ý nghĩ khác về bài học Qủa Báo trong vụ Đoàn Chính Thuần. Ý nghĩ năm 1996 của tôi là: Quả báo cũng vô ích mà thôi. Ít nhất với những gã đàn ông phóng đãng thích làm tình vợ người khác thì luật Quả Báo là vô ích. Các anh này có coi vợ các anh ra cái thống chế gì đâu.

Bèn có thơ vịnh:

ĐOÀN CHÍNH THUẦN

Nam phương Đại Lý Đoàn Nam Vương
Cơm hàng, cháo chợ, vợ mười phương
Thiên Long người đẹp Vương vồ hết
Trẻ không tha, già cũng chẳng thưong.
Nhân tình, nhân bánh chơi quen nết
Con rơi, con vãi loạn trên đường
Lưng ngà, vế ngọc tay ôm riết
Kiếm thần, chỉ lực cũng đi bương.
Nhất Dương Chỉ Pháp chuyên mò huyệt
Võ công toàn luyện ở trên giường
Mã phu nhân cắn đau gần chết
Miệng còn tình ngãi, lưỡi văn chương:
– Mẫu đơn hoa hạ kim sinh tuyệt
Thác dã phong lưu tố Quỉ vương…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: