• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

  • Advertisements

Giới Thiệu 2 Nguyệt San

Tòa soạn:

11901 Westminster Ave#C
Garden Grove. CA 92843.

E-mail: kbchaingoai@yahoo.com. Telephone: (714) 412-9913

Tòa soạn:

13861 Seaboard Circle
Garden Grove, CA 92813

E-mail: chiensiconghoavn@gmail.com. Telephone: (713) 265.0009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: