• Năm 25 tuổi

  hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

  Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
 • Thể Loại

 • Được yêu thích …

 • Bài Cũ

 • Advertisements

Hài Cốt Chiến Sĩ Biệt Động Quân Tử Trận An Lộc

Kính thưa quý đồng hương và quý chiến hữu.

Tháng 12/2011, mộ của 61 tử sĩ thuộc Liên Ðoàn 3 Biệt Ðộng Quân hy sinh tại An Lộc, Bình Long năm 1975 đã được cải táng. Chúng tôi kính mong quí vị phổ biến danh sách này để báo tin cho thân nhân cuả những chiến sĩ đã hy sinh. Thân nhân các tử sĩ muốn mang hài cốt tử sĩ về nguyên quán,  xin liên lạc với chúng tôi.

Ðoàn Trọng Hiếu

Ðiện thoại: (505) 990-3476, (505) 918-7120

DANH SÁCH 61 TỬ SĨ

Họ, Tên, Số Quân, Ðơn Vị, Ngày Tử Trận

 1. TS Nguyễn Ph An 51/107…. ÐÐ4 TÐ52BÐQ 11/5/1972
 2. B1 Nguyễn tuấn Anh 71/128548 TÐ31BÐQ 25/05/1972
 3. Trần trọng Nhân 68/104289 BÐQ 15/04/1972
 4. B2 Ðặng văn An 69/149840 TÐ31BÐQ 13/06/1972
 5. B1 Trần văn Ba 71/383565 TÐ36BÐQ 11/6/1972
 6. B1 Nguyễn văn Cảnh 74/105691 TÐ31BÐQ 18/06/1972
 7. Ðiểu Cao TÐ74BÐQ 7/1972
 8. TS1 Nguyễn Chuyên 73/217507 ÐÐ1 TÐ36BÐQ 15/04/1972
 9. B2 Chu văn Cường 74/114054 TÐ31BÐQ 27/05/1972
 10. TH S Lê văn cường 64/125135 ÐÐ4 TÐ52BÐQ 16/05/1972
 11. HS Nguyễn văn Ðang ÐÐ2 TÐ52BÐQ 11/5/1972
 12. TS Nguyễn văn Ðông 71/103521 TÐ36BÐQ 7/5/1972
 13. B2 Trịnh Dũng 73/108848 BCH TÐ52BÐQ 11/5/1972
 14. HS Nguyễn văn Ðược 69/125616 TÐ36BÐQ 10/5/1972
 15. HS Dương xú Há 62/179159 TÐ36BÐQ 11/6/1972
 16. HS1 Lê ninh Hải 64/189822 TÐ36BÐQ 3/7/1972
 17. HS Ðỗ văn hai 72/102446 BCH TÐ52BÐQ 7/6/1972
 18. ÐU Lê văn Hiếu 65/145324 ÐÐ1TD52BÐQ 13/05/1972
 19. HS1 Nguyễn văn Hoài 66/400108 BCH TÐ52BÐQ 16/06/1972
 20. B2 Trần Hoài 74/109370 ÐÐ3 TÐ52BÐQ 8/5/1972
 21. Nguyễn văn Hưởng 73/123516 ÐÐ2 TÐ52BÐQ 2/5/1972
 22. B1 Trần đức Lân 61/578478 TÐ36BÐQ 5/5/1972
 23. B2 Nguyễn Bá Long 72/147048 TÐ31BÐQ 11/6/1972
 24. B2 Hà văn Lượng TÐ36BÐQ 11/6/1972
 25. B2 Hồ văn Mão 69/106734 TÐ36BÐQ 10/5/1972
 26. B1 Nguyễn văn Nam 74/112571 ÐÐ2 TÐ52BÐQ 11/7/1972
 27. Phan văn Nam 63/122313 TÐ36BÐQ 11/5/1972
 28. TR U Tr Ðình Phúc 69/209955 TÐ52BÐQ 19/05/1972
 29. HS1 Phương 74/521330 TÐ52BÐQ 11/5/1972
 30. B2 Nguyễn văn Quang 71/126277 TÐ36BÐQ 7/6/1972
 31. HS1 Nguyễn văn Sơn 66/151819 TÐ36BÐQ 14/05/1972
 32. B1 Nguyễn văn Sơn 66/128548 TÐ36BÐQ 20/05/1972
 33. HS Phạm Hắt Sơn 69/124285 ÐÐ2 TD52BÐQ 23/05/1972
 34. HS1 Ðinh văn Song 70/109172 ÐÐ2 TÐ36BÐQ 15/06/1972
 35. B2 Kiều văn Tách 73/111521 TÐ36BÐQ 17/05/1972
 36. TH T Nguyễn Minh Tâm 63/111171 ÐÐ1 TÐ36BÐQ 15/04/1972
 37. HS1 Hồ văn Tám ÐÐ1 TÐ52BÐQ 8/6/1972
 38. B2 Ðỗ ngọc Tâm 72/149960 TÐ31BÐQ 22/05/1972
 39. B1 Lê Thạch 72/204083 TÐ31BÐQ 27/05/1972
 40. HS Nguyễn văn Thanh 69/108099 ÐÐ3 TÐ52BÐQ 22/05/1972
 41. HS Lê văn Thọ 73/111046 TÐ31BÐQ 14/05/1972
 42. HS Nguyễn văn Thơm 72/105570 TÐ36BÐQ 13/06/1972
 43. HS1 Trần văn Thuỷ 69/156326 Ð36BÐQ 12/5/1972
 44. HS1 Vũ Ðình Thuỵ(Thi) ÐÐ3 TÐ52BÐQ 13/05/1972
 45. Ðỗ Ngọc Tiến 74/189540 ÐÐ3 TÐ52BÐQ 12/5/1972
 46. B2 Trần văn Tính 72/112416 TÐ36BÐQ 3/5/1972
 47. B1 Ðinh Bá Tòng 63/108883 TÐ36BÐQ 21/06/1972
 48. TS Nguyễn văn Trường TÐ52BÐQ 8/6/1972
 49. B1 Trần văn Tuy 73/114120 TÐ36BDQ 13/06/1972
 50. B2 Phạm Văn 73/225395 ÐÐ4 TÐ52BÐQ 14/05/1972
 51. Vô danh Nhảy Dù 7/1972
 52. 10 hài cốt không biết tên, không biết binh chủng.

Tổng cộng 61 (Sáu mươi mốt) hài cốt.

Kính cáo.

Ðoàn Trọng Hiếu

Advertisements

One Response

 1. […] Hài Cốt Chiến Sĩ Biệt Động Quân Tử Trận An Lộc […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: